TERMENI & CONDIȚII - MOBILITATE INTERNĂ

Dragă candidat,

Ȋnainte de a aplica pentru un nou rol, este important să cunoști următoarele aspecte:

  • Informațiile vor fi centralizate și procesate de către Departamentul de Resurse Umane;
  • Informațiile vor fi utilizate doar intern, pentru realizarea Procesului de Recrutare;
  • Completarea acestui formular nu este o garanție a faptului că vei fi selectat pentru rolul pentru care aplici; toți candidații vor fi tratați de aceeași manieră pe întreaga durată a Procesului de Recrutare;
  • Prin completarea acestui formular ești de acord ca managerul tău direct să fie informat de candidatura ta pentru rolul pentru care ai aplicat;
  • Ȋn cazul în care, în urma Procesului de Recrutare și Selectie, nu vei obține rolul pentru care ai aplicat, îți păstrezi în continuare rolul îndeplinit înaintea acestui proces, conform contractului de muncă aflat deja în vigoare la momentul respectiv;
  • Schimbarea postului în cadrul companiei se poate realiza atât pe verticală, cât și pe orizontală, nereprezentând în mod obligatoriu o promovare;
  • Obținerea unui nou post în cadrul companiei nu presupune în mod obligatoriu o schimbare a pachetului salarial sau a beneficiilor;
  • Informațiile și datele din acest document nu vor fi împărtășite cu alte entități și vor fi arhivate pentru o perioadă de 3 ani (sau orice altă perioadă de timp, conform reglementărilor GDPR);
  • Datele cu caracter personal colectate se supun atât legislației române aplicabile angajatorului, referitoare la procesarea datelor cu caracter personal, cât și legilor aflate sub incidența Regulamentului UE 2016/679.

Referitor la procesarea și arhivarea datelor cu caracter personal, ai toate drepturile prevăzute de Regulamentul UE 2016/679, și anume: dreptul de a fi informat despre procesarea datelor tale cu caracter personal, dreptul de acces la datele tale cu caracter personal; dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal; dreptul de a te adresa autorităților competente sau direct instanței de judecată competente.

Connections Consult întreprinde constant toate acțiunile necesare pentru a menține, actualiza și îmbunătăți măsurile tehnice și organizatorice adaptate în scopul de a asigura un nivel ridicat al securității datelor cu caracter personal pe care le colectează.

Prin participarea în Procesul de Recrutare și transmiterea acestui formular îți exprimi acordul asupra celor notate mai sus si a procesării datelor cu caracter personal în condițiile prezentate.

Procedura integrală se poate regăsi în Zoho People/ Files/ Proceduri.

Echipa de Resurse Umane